تف

چطوری؟ هستیم. چارچنگولی چسبیدیم به زمین..با تف خدا! ------------------------  من اینجارو بیشتر دوست می دارم: پلک آئینه
/ 14 نظر / 5 بازدید

نقاش!

نقاش خوبی نخواهم شد! ديشب سيبی کشيدم اما بخاطر لرزش دستانم زير آواز رنگها ناپديد ماند (حسين پناهی) فصلی از کتاب هميشه بسته می شود. ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
15 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
10 پست
بهمن 83
12 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
7 پست
مرداد 83
8 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
8 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
7 پست
آبان 82
12 پست
مهر 82
13 پست
شهریور 82
19 پست
مرداد 82
13 پست
تیر 82
14 پست
خرداد 82
14 پست
اسفند 81
18 پست
بهمن 81
20 پست
دی 81
24 پست
آذر 81
49 پست
آبان 81
17 پست